SZKOŁA PODSTAWOWA

Statut Szkoły Podstawowej


Plan Rozwoju Szkoły


Szkolny Program Wychowawczo - ProfilaktycznyPRZEDSZKOLE

Statut Przedszkola


Plan nadzoru pedagogicznego 2017/2018


Koncepcja Pracy Przedszkola


Plan Pracy Przedszkola 2017/2018


Program Profilaktyczny Przedszkola

Ramowy Rozkład Dnia

Regulamin spacerów i wycieczek

Harmonogram współpracy z rodzicami

Harmonogram współpracy ze środowiskiem lokalnym