ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W CHOCICZY

63-041 Chocicza, ul. śremska 30

adres, KONTAKT :

Dyrektor - Roman Jeziorny
godlo
Wicedyrektor - Hanna Biegun

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chociczy

ul. Śremska 30
63-041 Chocicza
e-mail: spchocicza@poczta.onet.pl


rodo

INFORMACJA


Dyrektor ZS w Chociczy powołując się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603),
w roku szkolnym 2018/2019 ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 listopada 2018 r. - piątek
2 maja 2019 r. - czwartek

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ - zobacz