Dyrektor -

Roman Jeziorny

Zastępca dyrektora -

Hanna BiegunPedagog - Dagmara Olszewska-Łączny

Poniedziałek 800 - 14 00
Wtorek 9 30 - 1530
Środa 800 - 1000
Czwartek 800 - 1300
Piątek 800 - 1100

Logopeda - Justyna Durczak

Poniedziałek 735 - 13 00
Wtorek 7 35 - 1300
Środa 820 - 1315
Czwartek 910 - 1300
Piątek 735 - 1300

Higienistka - Lila Gurzyńska

Poniedziałek 9 30 - 1430
Wtorek 9 30 - 1430
Czwartek 930 - 1430

Świetlica szkolna:
Katarzyna Jankowska
Małgorzata Kiel

Pn - Pt: 715 - 1545

Biblioteka:
Agata Bogaczyk i Joanna Woźniczka-Kosiewska

Pononiedziałek - Środa 800 - 1545
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1500


Pracownia multimedialna w bibliotece
Pononiedziałek - Środa 1320 - 1545
Czwartek 1320 - 1600
Piątek 1320 - 1500


Kuchnia i stołówka:
Krystyna Adamska
Jackowiak Ilona
Zawodna Barbara

Drugie śniadanie:
Klasy IV-VII i klasy gimnazjalne - 1055 - 1110
Klasy 0-III - wcześniej
Obiad: 1250 - 1320

Sekretariat:
Patrycja Skibińska
Maria Spychalska


Pracownicy obsługi:
przedszkole - Ilona Olgrzymek, Bożena Rejmann, Małgorzata Osińska
SP - Agnieszka Adamczyk, Lidia Łukowiak,
Wojciech Pawlik
G - Renata Wajnert, Alicja Olgrzymek,
Alina Wachowiak, Przemysław Wajnert